ESCP har lanserat en karta över internationella studier med medicinsk och kirurgisk inriktning inom kolorektalområdet, enkelt sökbar baserat på geografi, kategori och behandling. Sidan finns på https://www.escp.eu.com/research/international-trials

Pågående multicenterstudier

Här finner du information om pågående multicenterstudier med kolorektalkirurgisk profil

ALASCCA -
 En randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter studie avseende värdet av tillägg av låg dos acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med tjock-och ändtarmscancer. En populärvetenskaplig sammanfattning finns här. Kontaktperson anna.martling@ki.se


LISTO - En multicenter studie om slutning av loop-ileostomier. Protokoll finns här. Kontakperson pontus.gustafsson@gotland.se
 

EPICOL - Randomiserad studie huruvida EDA minskar mortaliteten och recidivrisken vid kolorektal cancer jämfört med PCA


NEAPE


PSIN  PilonidalSinusstudien I Norrland
 

Kontaktpersoner

Pågående kliniska randomiserade studier av intresse för kolorektalkirurger kommer att bevakas via en kontaktperson i varje sjukvårdsregion. Vi kommer tillsammans att ansvara för att en uppgradering av samtliga aktuella studier sker två gånger per år, i oktober och april.

 

Pär Myrelid, US Linköping, är ansvarig för studieuppdatering
par.myrelid@liu.se

 

ESCP:s karta över internationella studier

ESCP har lanserat en karta över internationella studier med medicinsk och kirurgisk inriktning inom kolorektalområdet, enkelt sökbar baserat på geografi, kategori och behandling. Sidan finns på https://www.escp.eu.com/research/international-trials

Multicenterstudier stängda för inklusion