Möten, Kongresser, Kurser, Workshops

I Sverige

Scandinavian Workshop on TEM and Colorectal Adenomas

22-23 Mars, 2012, Göteborg

Läs mer

 

Svenska Gastrodagarna

8-11 maj, 2012, Malmö

Läs mer

 

13th Nordic Postgraduate Course in Colorectal Surgery

17-19 oktober, 2012, Malmö

Läs mer

Utomlands

Digestive Diseases Week 2012

20 - 22 maj, 2012, San Diego, USA
Läs mer

 

Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland Annual Conference 2012 (ACPGBI 2012)
1- 3 juli, 2012, Dublin, Irland
Läs mer

 

European Society of Coloproctology 7th Scientific & Annual Meeting 2012 (ESCP 2012)

26-28 september, 2012, Wien-Leopoldstadt, Österrike

Läs mer

 

International Society of Laparoscopic Colorectal Surgeons Annual Congress 2012 (ISLCRS 2012)

2-4 november, 2012, Hong Kong

Läs mer


Frontiers in Intestinal and Colorectal Disease 10th Annual International Congress 2012

27-30 november, 2012, London, England

Läs mer