Brev från ordföranden SFKRK:

Linköping 2017-04-20
Kära medlemmar!
Våren har tvärnitat. För alla oss som längtar efter sol och värme känns det väl precis som alla patienter som runt om i landet väntar på sin välbehövliga operation. Vårdplatsläget visar på ”all time low” i region efter region och alla hoppas vi på en snar förändring så att vi kan återgå fullt ut till det vi är bäst på – att ta hand om människor med kolorektala sjukdomar. Många av oss är nyligen hemkomna efter två mycket givande och tankeväckande dagar i Göteborg. Man kan tro att temat som Mattias Block och Eva Angenete arbetat fram var ”klackarna i taket”. Även om middagen och inramningen kring mötet inte gick av för hackor så är det nog ändå programmet och diskussionerna under och efter flertalet av sessionerna som vi minns. Svensk kolorektalkirurgi är livaktig! Näst ut med Svenska Kolorektaldagarna är Stockholm (Sveriges baksida har vi lärt oss) och Karolinska Sjukhuset. Pelle Nilsson och medarbetare arbetar under den lockande titeln ”Sällsynt vanligt och ovanligt”. Man har dessutom fått ESCP att gå in som medarrangör för torsdagen, vilket lovar gott för en internationell fakultet som fokuserar på koloncancer. På fredagen blir det en mer svensk dag och en exposé av sällsyntheter och ovanligheter inom kolorektalkirurgin. Så boka redan in den 5-6 april 2018 för två givande dagar i Stockholm. Ni är väl förresten medlemmar inte bara i SFKRK utan även ESCP antar jag. Om inte så kontakta Pamela Buchwald i Malmö eller Michael Machado på Ersta så hjälper de er hitta rätt. ESCP:s ”Snap Shot”-studie går mot sitt slut denna gång men vi får säkert nya spännande data från förra årets studie om stominedläggningar under ESCP-mötet i Berlin i höst. Innan alla gör den sista planeringen inför sommaren vill jag återigen göra er uppmärksamma på ACPGBI:s årliga möte 3-5 juli där vi och våra vänner i Norge och Danmark är med och arrangerar. Vi är redan en liten svensk enklav som har tänkt oss att återerövra de brittiska öarna men vi tar gärna med oss fler på resan dit. Förutom ett flertal symposier som framför allt fokuserar på likheter och olikheter i hur vi handlägger våra patienter gällande allt från bäckenbottensproblematik via IBD till cancer har våra engelska kollegor dessutom lovat bra väder på sydkusten och dans på stranden mellan palmerna. Temat för den som missat det är ”The vikings are coming”. Klicka på länken för att ta er till hemsidan eller titta på det bifogade programmet https://acpgbiconferences.org.uk/. Fram till och med den 12:e maj kan ni anmäla er till reducerat pris. Nu tar vi över England och sedan Jönköping, and then we take Berlin…. I förtröstan om att våren snart är här på riktigt önskar vi en fin och värmande Valborg.

Pär Myrelid och SFKRK:s styrelse

Julbrev från Ordföranden

Bästa SFKRK-vänner,


Under hösten styrelsen svarat på ett flertal remisser. Arbetet med att etablera en ny kurs inför Ackreditering är igång. Vi har också diskussioner med den brittiska kolorektalföreningen för att samverka vid deras årsmöte nästa år. 

Den 10 mars 2016 kommer Dagens Medicin att ordna ”Tarmcancerdagen” med ett bra program som bla innehåller föredrag om register, screening, nivåstrukturering och standardiserade vårdförlopp. 

Styrelsen vill också uppmana alla att skicka in Abstrakts till kirurgveckan 2016. 

Lars Påhlmans bortgång var en stor förlust och i första numret av svensk Kirurgi kommer en artikel publiceras till minne av Lars.

Vill till sist påminna om Svenska Kolorektaldagarna 2016 med temat ”Avancerad NGI Cancer” den 7-8 April i Uppsala. 

 
Med önskan om en God jul och Gott Nytt År,

Henrik Thorlacius

 

Sommarbrev från Ordföranden 2015

Hej alla,

Trots en blöt inledning av sommaren finns anledning att vara optimistisk. Kolorektalprogrammet till kirurgveckan i Örebro är klart, och ser mycket spännande ut.

65 kolorektala abstrakts har skickats in. Förutom fria föredrag kommer tre symposier att arrangeras. Arbetsgrupperna för Laparoskopi och Peritoneal Carcinomatos kommer att ha var sitt symposium. Pär Myrelid och Louise Olsson kommer också att arrangera ett symposium fokuserat på  kolorektalkirurgi hos äldre patienter.

Fyra personer, Joakim Folkesson, Anna Lindelius, Per Hede och Louise Olsson, utgår ur styrelsen i år efter fullgjord mandatperiod och övriga styrelsen vill tacka dem alla för allt de bidragit med och att de gjort styrelsearbetet roligt och meningsfullt. Valberedningen har jobbat fram nya potentiella ersättare som kan väljas in på årsmötet i Örebro.

Valberednings förslag är följande:

Vetenskaplig sekreterare          Maziar Nikberg, Västerås

Skattmästare                              Josefin Segelman, Stockholm

Ordinarie ledamot                      Mattias Söderholm, Karlskrona

Ordinarie ledamot                      Niklas Zar, Jönköping 

SFKRKs årmöte blir på onsdagen 19 augusti, kl 17 i Kongresshallen, Conventum, Örebro.
Efter detta Postervandring och get-together  för medlemmar i SFKRK. Föreningen bjuder på enklare förtäring och dryck i anslutning till postervandringen. För fortsatt get-together kommer vi i år att vandra vidare till det lokala vattenhålet.
Anmälan via Kirurgveckans anmälningsformulär.

Notera att de Svenska Kolorektaldagarna är planerade till Uppsala 7-8 april, 2016 med temat ”Cytoreduktiv kirurgi – HIPEC”. Boka dessa datum redan nu.   

Med vänlig hälsning,

Henrik
henrik.thorlacius@med.lu.se

Professor Lars Påhlman
(1946-2015)

Det är med stor sorg vi har fått veta att Professor Lars Påhlman har avlidit efter en lång kamp mot sjukdom. Lars har under sin långa och framgångsrika karriär varit en portalfigur inom kolorektalkirurgin, inte bara i Sverige utan i hela världen. Han har bland annat varit instrumental för införandet av neoadjuvant strålbehandling vid rektalcancer. Som Professor i Kirurgi i Uppsala har Lars utbildat och handlett otaliga kolorektalkirurger. Han har också varit en inspirationskälla för många utanför Uppsala universitet. Hans internationella insatser har bla lett till att Lars fått en hedersföreläsning uppkallad efter sig av ESCP. SFKRK är stolt att ha Lars Påhlman som en av föreningens hedersledamöter. Lars bortgång är en stor förlust för kolorektalkirurgin och vi är många inom SFKRK som kommer sakna Lars men ändå kommer flera positiva minnen av honom leva kvar.