Sök SFKRKs stipendier för utveckling av kolorektal verksamhet!

Stipendierna är avsedda att användas för kostnader i samband med utveckling av kolorektal verksamheten såsom införandet av ny teknik, utbildning och forskning.

SFKRK:s styrelse bedömer ansökningarna och de ansökningar som anses ha störst mervärde för utvecklingen av kolorektalkirurgin i Sverige tilldelas något av nedanstående tre stipendier.


Stipendiater förväntas skriva rapport kring nyttjande av stipendium i Svensk kirurgi!


 

Sedan flertalet år har Medtronic AB stöttat utvecklingen inom svensk kolorektalkirurgi genom
att via Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi (SFKRK) delat ut ett stipendium á 20 000 SEK
till kirurg/kirurger som vill få möjlighet att hämta hem ny kunskap till sin klinik eller till Sverige
via studieresa till andra enheter. Stipendiet har varit mycket uppskattat och flera stipendiater
har rest ut i framför allt Europa och hämtat hem ny kunskap och knutit nya kontakter som kan
vara till nytta för framtida samarbete inom svensk kolorektal kirurg

 

  • Sacomed 30.000 kr
  • SFKRK stipendie 10.000 krAnsökan skickas till SFKRK kassör på email:
kassor.sfkrk@gmail.com

Sista ansökningsdag för stipendier 2022 är 20 maj.


Ansökan om utbetalning av stipendium ska göras senast två år efter stipendium har beviljats.
 

Utdelade stipendier tidigare år samt pris för bästa kolorektalkirurgiska abstract till kirurgveckan

2019
Bästa abstract: 
Kolorektal cancer:
Johan Erlandsson, "Långtidsuppföljning av Stockholm III studien - en randomiserad studie av tre olika strålbehandlingsregimer"
Benign kolorektal kirurgi
Adiela Correa Marinez, "Colostomy construction did not affect parastomal herna rate: results from Stoma-Const, a randomized controlled trial.
Bästa PEK: Josefin Petersson, "Bowel obstruction and ventral herina after laparoscopic versus open surgery for rectal cancer in a randomized  trial (COLOR II)"
Medtronic:Maziar Nikberg ”En ny randomiserad patientblindad studie att påbörjas i Finland och Sverige med syfte att undersöka om profylaktisk intraabdominell stominät vid minimalinvasiv kirurgi hos rektalcancerpatienter kan minska risken för parastomala bråck”
SFKRK: Fredrik Hjern  ”Resa till AMC i Amsterdam för att förbättra vården av patienter med anastomosläckage efter rektalcancerkirurgi."
Viktor Holmdahl, ”En RCT där man jämför plastik med autolog fullhud mot nätplastik vid parastomala bråck."

2018
Bästa abstract: Postoperativa komplikationer i relation till total behandlingstid efter strålbehandling av rektalcancer, Johan Erlandsson
Medtronic: Mattias Block
Johnson&Johnson: Karin Nordstrand
Startbidrag: Karolina Eklöv
SFKRK: Johan Erlandsson

2017
Bästa abstract: STOMAMESH - Profylaktiskt nät mot parastomalt bråck har ingen effekt, Cristoffer Odensten
Medtronic: Jonas Nygren, Ersta sjukhus
Johnson&Johnson: Eva Angenete, Östra Göteborg, Anna Martling Karolinska Universitetssjukhuset
SFKRK: Pamela Buchwald, SUS Malmö


2016
Bästa abstract: EASY - tidig nedläggning av temporär ileostomi efter rektumresektion vid cancer, Jennifer Park
Medtronic: Monika Egenvall, Karolinska Universitetssjukhuset
Johnson&Johnson: Maria Staffan, Marcel Sadeghi, Gert Nestler, Kirurgkliniken i Falun
SFKRK: Gabriella Palmer, Karolinska Universitetssjukhuset

New York Medical College erbjuder International Research Fellowship
Följ länk för mer information