Utdelade stipendier tidigare år samt pris för bästa kolorektalkirurgiska abstract till kirurgveckan

2019
Bästa abstract: 
Kolorektal cancer:
Johan Erlandsson, "Långtidsuppföljning av Stockholm III studien - en randomiserad studie av tre olika strålbehandlingsregimer"
Benign kolorektal kirurgi
Adiela Correa Marinez, "Colostomy construction did not affect parastomal herna rate: results from Stoma-Const, a randomized controlled trial.
Bästa PEK: Josefin Petersson, "Bowel obstruction and ventral herina after laparoscopic versus open surgery for rectal cancer in a randomized  trial (COLOR II)"
Medtronic:Maziar Nikberg ”En ny randomiserad patientblindad studie att påbörjas i Finland och Sverige med syfte att undersöka om profylaktisk intraabdominell stominät vid minimalinvasiv kirurgi hos rektalcancerpatienter kan minska risken för parastomala bråck”
SFKRK: Fredrik Hjern  ”Resa till AMC i Amsterdam för att förbättra vården av patienter med anastomosläckage efter rektalcancerkirurgi."
Viktor Holmdahl, ”En RCT där man jämför plastik med autolog fullhud mot nätplastik vid parastomala bråck."

2018
Bästa abstract: Postoperativa komplikationer i relation till total behandlingstid efter strålbehandling av rektalcancer, Johan Erlandsson
Medtronic: Mattias Block
Johnson&Johnson: Karin Nordstrand
Startbidrag: Karolina Eklöv
SFKRK: Johan Erlandsson

2017
Bästa abstract: STOMAMESH - Profylaktiskt nät mot parastomalt bråck har ingen effekt, Cristoffer Odensten
Medtronic: Jonas Nygren, Ersta sjukhus
Johnson&Johnson: Eva Angenete, Östra Göteborg, Anna Martling Karolinska Universitetssjukhuset
SFKRK: Pamela Buchwald, SUS Malmö


2016
Bästa abstract: EASY - tidig nedläggning av temporär ileostomi efter rektumresektion vid cancer, Jennifer Park
Medtronic: Monika Egenvall, Karolinska Universitetssjukhuset
Johnson&Johnson: Maria Staffan, Marcel Sadeghi, Gert Nestler, Kirurgkliniken i Falun
SFKRK: Gabriella Palmer, Karolinska Universitetssjukhuset

New York Medical College erbjuder International Research Fellowship
Följ länk för mer information