New York Medical College erbjuder International Research Fellowship
Följ länk för mer information

Utvecklingsbidrag
 

Härmed utlyser SFKRK ett bidrag på 75000kr som kan användas för arbete inom svensk kolorektalkirurgi. Stipendiet kan tex användas för författande av debattartikel, representera SFKRK i nationella och internationella möten eller uppdragsarbete inom ramen för SFKRK.
Ansökan skickas till kassor.sfkrk@gmail.com Ansökan ska innehålla beskrivning av arbetet inkl syfte samt en kostnadsberäkning. Ansökningsperiod: löpande Ansökan granskas och beslutas av SFKRK styrelsen.

Maziar Nikberg                            Pär Myrelid
Vetenskaplig sekreterare            Ordförande
SFKRK                                        SFKRK