​Nyheter

Svenska Kolorektaldagarna i Umeå 11-12 april 2019

Under temat Norrskenskirurgi samlar vi ihop kolorektal expertis från Nordkalotten.
 
Programmet inkluderar:
 
-  Utbildning av kolorektalkirurger i en robotbaserad miljö
-  ERAS i modern kolorektalkirurgi - från dåtid till framtid
-  Smärtlindring efter kolorektalkirurgi
-  Glesbygdsperspektiv
-  Stomibråck
 
Dagarna ger ett unikt tillfälle att träffas och diskutera dels övergripande utmaningar som utbildning i den växande minimalinvasiva/robotkirurgiska miljön men även mer handfasta kirurgiska aspekter som postoperativ smärtlindring  och stomibråck
 
Väl mött i Björkarnas stad

För anmälan och program:
Svenska kolorektaldagarna

Ansökan stipendium, bästa vetenskapliga artikel

Nytt för i år är att man kan söka ett nytt stipendium för den bästa vetenskapligt publicerade artikeln. Det ska vara en originalartikel publicerad i peer-reviewed tidsskrift 2018. Artikel mailas till caroline.nordenvall@ki.se, senast 30/4! Caroline Nordenvall

SFKRK stipendier

Delas ut i samband med kirurgveckan.
Senaste ansökningsdag 30 april
För ansökan

Ny flik är inlagd på hemsidan - Riktlinjer/beslutsstöd. Tipsa gärna om fler användbara kliniska hjälpmedel till webmaster


Vill Du få mail från SFKRK? - Uppdatera din mailadress genom att skicka ett meddelande till Caroline Nordenvall

Håll dig uppdaterad om kolorektala disputationer.

Nyhetsbrev

Vill du lägga in information på hemsidan? Kontakta webmaster:

webmastersfkrk@yahoo.se


Bli medlem!

Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för kolorektal kirurgi.

Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektal kirurgi, stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemskap i SFKRK - Svensk förening för kolorektal kirurgi - kan göras via nedanstående formulär till kassör Johan Carlander. Genom att fylla i nedanstående formulär kan du även skicka ett meddelande till styrelsen i föreningen.