Kirurgveckan, anmälan och program

Kolorektaldagarna 2022, 20-21 oktober Linköping
"Inflammatory conditions in Colo-Proctology"

Preliminärt program för det möte som i år flyttats från vår till höst:
 

Save the date: SwERAS-dagarna

Global enkätundersökning om analgetika efter kolorektal kirurgi

Vid McGill Universitetet i Kanada kartlägger man hur analgetika förskrivs efter utskrivning vid elektiv kolorektal kirurgi i ett globalt perspektiv. För den som vill bidra med ett svenskt perspektiv finns en 5 min online-enkät på länken nedan.

https://mcgill.ca/x/ov4