Kolorektaldagarna 2022
Linköping 28-29 april

Inflammatoriska tillstånd inom kolorektal kirurgi går som röd tråd genom programmet. Olika aspekter av IBD, divertikulit, enteriska såväl som perianala fistlar samt anastomosläckage tas upp under två fullmatade dagar!
 

Workshop robotassisterad kolorektal kirurgi
Danderyd - Uppskjutet till senare under 2022 pga pandemin!


Tyvärr måste vi skjuta upp vår planerade workshop 10-11 februari om minimalinvasiv CME kirurgi vid högersidig koloncaner samt robotkirurgi vid parastomala bråck. Anledningen är pandemiläget.
 
Vi planerar för ett senare tillfälle under 2022.
 
Med vänlig hälsning
 
Klas Pekkari och Björn Törnqvist 

Maillista Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi

För att ansluta dig till maillistan från SFKRK: anmäl dig till vår vetenskaplige sekreterare Kalle Landerholm!
Mailadress