Forskning

Svensk förening för kolorektal kirurgi är drivande i forskningsfrågor och redovisar på dessa sidor pågående multicenterstudier av intresse för kolorektalkirurger och kolorektalkirurgiska avhandlingar.

 

Letar du finansiering till en ny randomiserad multicenterstudie? Då kan nedanstående länk vara av intresse:

 

Kriterier för startbidrag till randomiserade multicenterstudier inom kolorektal kirurgi som delas ut av Svensk Förening för KoloRektal Kirurgi (SFKRK)

Studieansvarig

Pär Myrelid är SFKRKs ordförande och ansvarar för informationen kring pågående multicenterstudier. Hör av dig till Pär vid frågor och uppdateringar av pågående studier.