Swedish Colorectal Cancer Study Group - Nätverksmöte 9 november 2021

Nätverksmöte för kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektal cancer planeras inom ramen för Swedish Colorectal Cancer Study Group. Syftet med nätverksmötet är att diskutera pågående och kommande multicenterstudier av intresse för att främja nationellt och internationellt samarbete.  Temat för denna gång är studier rörande prehabilitering och optimering av kolorektalcancer patienter före, under och efter behandling.
Sprid informationen till era kollegor och nätverk så att så många som möjligt får chansen att delta. 

Mötet sker via Zoom, länken finns i programfilen. 

Obligatorisk anmälan till mötet till: christina.edberg@ki.se senast den 8 november 2021.

 

Riktlinjer för datauttag i forskningssyfte ur Svenska Kolorektalcancerregistret 2021

Uppdaterat studieprotokoll för Watch and Wait

Från digitalt årsmöte SFKRK 2020

Årsmötet genomfördes digitalt 18 augusti, nedan protokoll samt redogörelser.

Protokoll årsmöte 2020, budget och årsavgift 2021 samt bokslut 2019

Rapport från arbetsgruppen för funktionellt utfall efter rektalcancerkirurgi samt rapport från ESBQ

Rapport från arbetsgruppen för peritoneal carcinomatos


Vill Du få mail från SFKRK? - Uppdatera din mailadress genom att skicka ett meddelande till Caroline Nordenvall

Håll dig uppdaterad om kolorektala disputationer.

Nyhetsbrev

Vill du lägga in information på hemsidan? Kontakta webmaster:

henrik.jutesten@med.lu.se

Bli medlem!

Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för kolorektal kirurgi.

Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektal kirurgi, stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemskap i SFKRK - Svensk förening för kolorektal kirurgi - kan göras via nedanstående formulär till kassör David Zuk. Genom att fylla i nedanstående formulär kan du även skicka ett meddelande till styrelsen i föreningen.