SFKRK stipendier - förlängd ansökningstid

Stipendierna är avsedda att användas för kostnader i samband med utveckling av kolorektal verksamheten såsom införandet av ny teknik, utbildning och forskning.

SFKRK:s styrelse bedömer ansökningarna och de ansökningar som anses ha störst mervärde för utvecklingen av kolorektalkirurgin i Sverige tilldelas något av nedanstående tre stipendier.

Stipendiater förväntas skriva rapport kring nyttjande av stipendium i Svensk kirurgi!

Medtronic 20.000 kr
Sedan flertalet år har Medtronic AB stöttat utvecklingen inom svensk kolorektalkirurgi genom
att via Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi (SFKRK) delat ut ett stipendium á 20 000 SEK
till kirurg/kirurger som vill få möjlighet att hämta hem ny kunskap till sin klinik eller till Sverige
via studieresa till andra enheter. Stipendiet har varit mycket uppskattat och flera stipendiater
har rest ut i framför allt Europa och hämtat hem ny kunskap och knutit nya kontakter som kan
vara till nytta för framtida samarbete inom svensk kolorektal kirurg

Sacomed 30.000 kr

SFKRK stipendie 10.000 kr

Ansökan skickas till SFKRK kassör på email:
Mailadress

Sista ansökningsdag för stipendier 2022 är 20 maj.


Ansökan om utbetalning av stipendium ska göras senast två år efter stipendium har beviljats.

Global enkätundersökning om analgetika efter kolorektal kirurgi

Vid McGill Universitetet i Kanada kartlägger man hur analgetika förskrivs efter utskrivning vid elektiv kolorektal kirurgi i ett globalt perspektiv. För den som vill bidra med ett svenskt perspektiv finns en 5 min online-enkät på länken nedan.

https://mcgill.ca/x/ov4
 

The 17th Nordic Postgraduate course in Colorectal Surgery
June 15-17, 2022
Reykjavik, Iceland