Årsmöte SFKRK 18/8 kl 16.00

Välkomna till Årsmötet för Svensk Förening för Kolorektalkirurgi!
Mötet kommer att äga rum tisdagen den 18e augusti kl 16-17 via zoom-länk (se längst ner!).  Se bifogad årsberättelse och dagordning.

https://ki-se.zoom.us/j/63289250312?pwd=WXlHTTVDVGJhdEtSR1VseVRuTlJxZz09

SFKRK Stipendier och priser

Bästa avhandling inom kolorektalkirurgi 2019:
Nomineras genom att skicka avhandlingen per mail till caroline.nordenvall@ki.se senast 28 februari (pdf).
 
Bästa PEK 2019:
Det ska vara en originalartikel publicerad i peer-reviewed tidsskrift 2019. Artikel mailas till caroline.nordenvall@ki.se senast 30 april.
 
SFKRKs stipendier:
Stipendiet är avsett att endast användas för kostnader i samband med utveckling av kolorektal verksamheten såsom införandet av ny teknik, utbildning och forskning och ska bedömas av SFKRK att ha ett mervärde för utvecklingen av kolorektalkirurgin i Sverige. Prisen delas ut årligen i samband med kirurgveckan, sista ansökningsdag 30 april.
Länk


Bästa abstract kirurgveckan:
2/3 – 31/3: Skicka in abstract
Pris à 5,000kr för bästa abstract kommer att delas ut (inom benign respektive malign kolorektalkirurgi). Efter ett initiativ från ESCP delas ytterligare ett stipendium ut till den som skickat in det bästa benigna anorektala abstractet (15,000kr sponsrat av Sacomed).

Vinnare Kirurgveckan 2019

Bästa abstract (5000kr)

KOLOREKTAL CANCER
Johan Erlandsson, "Långtidsuppföljning av Stockholm III studien - en randomiserad studie av tre olika strålbehandlingsregimer".

BENIGN KOLOREKTAL KIRURGI
Adiela Correa Marinez, "Colostomy construction did not affect parastomal herna rate: results from Stoma-Const, a randomized controlled trial.

Bästa PEK (5000 kr)

Josefin Petersson, "Bowel obstruction and ventral herina after laparoscopic versus open surgery for rectal cancer in a randomized  trial (COLOR II)"

Medtronics stipendie (20 000 kr)

Maziar Nikberg ”En ny randomiserad patientblindad studie att påbörjas i Finland och Sverige med syfte att undersöka om profylaktisk intraabdominell stominät vid minimalinvasiv kirurgi hos rektalcancerpatienter kan minska risken för parastomala bråck”

SFKRK stipendium (10 000 kr)

Fredrik Hjern  ”Resa till AMC i Amsterdam för att förbättra vården av patienter med anastomosläckage efter rektalcancerkirurgi."

Viktor Holmdahl, ”En RCT där man jämför plastik med autolog fullhud mot nätplastik vid parastomala bråck."


Vill Du få mail från SFKRK? - Uppdatera din mailadress genom att skicka ett meddelande till Caroline Nordenvall

Håll dig uppdaterad om kolorektala disputationer.

Nyhetsbrev

Vill du lägga in information på hemsidan? Kontakta webmaster:

henrik.jutesten@med.lu.se

Bli medlem!

Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för kolorektal kirurgi.

Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektal kirurgi, stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemskap i SFKRK - Svensk förening för kolorektal kirurgi - kan göras via nedanstående formulär till kassör David Zuk. Genom att fylla i nedanstående formulär kan du även skicka ett meddelande till styrelsen i föreningen.