Årsmötet 2019

Vinnare Kirurgveckan 2019

Bästa abstract (5000kr)

KOLOREKTAL CANCER
Johan Erlandsson, "Långtidsuppföljning av Stockholm III studien - en randomiserad studie av tre olika strålbehandlingsregimer".

BENIGN KOLOREKTAL KIRURGI
Adiela Correa Marinez, "Colostomy construction did not affect parastomal herna rate: results from Stoma-Const, a randomized controlled trial.

Bästa PEK (5000 kr)

Josefin Petersson, "Bowel obstruction and ventral herina after laparoscopic versus open surgery for rectal cancer in a randomized  trial (COLOR II)"

Medtronics stipendie (20 000 kr)

Maziar Nikberg ”En ny randomiserad patientblindad studie att påbörjas i Finland och Sverige med syfte att undersöka om profylaktisk intraabdominell stominät vid minimalinvasiv kirurgi hos rektalcancerpatienter kan minska risken för parastomala bråck”

SFKRK stipendium (10 000 kr)

Fredrik Hjern  ”Resa till AMC i Amsterdam för att förbättra vården av patienter med anastomosläckage efter rektalcancerkirurgi."

Viktor Holmdahl, ”En RCT där man jämför plastik med autolog fullhud mot nätplastik vid parastomala bråck."


Vill Du få mail från SFKRK? - Uppdatera din mailadress genom att skicka ett meddelande till Caroline Nordenvall

Håll dig uppdaterad om kolorektala disputationer.

Nyhetsbrev

Vill du lägga in information på hemsidan? Kontakta webmaster:

henrik.jutesten@med.lu.se

Bli medlem!

Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för kolorektal kirurgi.

Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektal kirurgi, stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemskap i SFKRK - Svensk förening för kolorektal kirurgi - kan göras via nedanstående formulär till kassör David Zuk. Genom att fylla i nedanstående formulär kan du även skicka ett meddelande till styrelsen i föreningen.