​Nyheter

UTVECKLINGSBIDRAG
Härmed utlyser SFKRK ett bidrag på 75000kr som kan användas för arbete inom svensk kolorektalkirurgi. Stipendiet kan tex användas för författande av debattartikel, representera SFKRK i nationella och internationella möten eller uppdragsarbete inom ramen för SFKRK.
Ansökan skickas till kassor.sfkrk@gmail.com Ansökan ska innehålla beskrivning av arbetet inkl syfte samt en kostnadsberäkning. Ansökningsperiod: löpande Ansökan granskas och beslutas av SFKRK styrelsen.

Caroline Nordenvall                    Niklas Zar
Vetenskaplig sekreterare            Ordförande
SFKRK                                        SFKRK

SFKRK delar ut startbidrag till kliniska randomiserade multicenterstudier
 Bidraget på 20000 kan sökas när som helst under året. Ansökan ställes till styrelsen genom mail till kassor.sfkrk@gmail.com

Ny flik är inlagd på hemsidan - Riktlinjer/beslutsstöd. Tipsa gärna om fler användbara kliniska hjälpmedel till webmaster


Vill Du få mail från SFKRK? - Uppdatera din mailadress genom att skicka ett meddelande till Caroline Nordenvall

Håll dig uppdaterad om kolorektala disputationer.

Nyhetsbrev

Vill du lägga in information på hemsidan? Kontakta webmaster:

webmastersfkrk@yahoo.se


Bli medlem!

Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för kolorektal kirurgi.

Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektal kirurgi, stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemskap i SFKRK - Svensk förening för kolorektal kirurgi - kan göras via nedanstående formulär till kassör Johan Carlander. Genom att fylla i nedanstående formulär kan du även skicka ett meddelande till styrelsen i föreningen.