​Nyheter

SFKRKs årsstämma
Torsdagen 22 augusti kl 16:45 i De Geerhallen, Louis de Geer Konsert och Kongress i Norrköping
 

Rectal Cancer Forum 2020
Focus on detection, emerging technologies and early rectalcancer
13 mars 2020, Karolinska sjukhuset

Riktlinjer.

Watch and wait: Clinical complete response after (chemo)radiotherapy in advanced rectal cancer:


Ny flik för studieprotokoll är inlagd på hemsidan - Forskning


Vill Du få mail från SFKRK? - Uppdatera din mailadress genom att skicka ett meddelande till Caroline Nordenvall

Håll dig uppdaterad om kolorektala disputationer.

Nyhetsbrev

Vill du lägga in information på hemsidan? Kontakta webmaster:

webmastersfkrk@yahoo.se


Bli medlem!

Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för kolorektal kirurgi.

Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektal kirurgi, stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemskap i SFKRK - Svensk förening för kolorektal kirurgi - kan göras via nedanstående formulär till kassör Johan Carlander. Genom att fylla i nedanstående formulär kan du även skicka ett meddelande till styrelsen i föreningen.