Kolorektaldagarna 2022
Lindköping 28-29 april

Inflammatoriska tillstånd inom kolorektal kirurgi går som röd tråd genom programmet. Olika aspekter av IBD, divertikulit, enteriska såväl som perianala fistlar samt anastomosläckage tas upp under två fullmatade dagar!
 

Workshop robotassisterad kolorektal kirurgi
Danderyd 10-11 februari 2022

Temat är robotkirurgi vid parastomala bråck samt robotassisterad CME vid högersidig cancer.
Föreläsningar och liveoperationer står på programmet!


 

Maillista Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi

För att ansluta dig till maillistan från SFKRK: anmäl dig till vår vetenskaplige sekreterare Kalle Landerholm!
Mailadress