Om SFKRK

Svensk förening för kolorektal kirurgi är en delförening till Svensk kirurgisk förening med inriktning kolorektal kirurgi. Inom föreningen driver vi frågor kring forskning och utbildning och verkar för att främja det kolorektalkirurgiska fältet inom den kirurgiska specialiteten.

 

Svensk förening för kolorektal kirurgi har i dagsläget c:a 300 medlemmar

 

Svensk förening för kolorektal kirurgi grundades 1989 och utvecklas fortlöpande, nu under ordförande Per Nilssons ledning.