Arbetsgrupper:
 

Peritonealt nätverk
 

AMIS (Arbetsgruppen för MInimalinvasiv kolorektal kirurgi i Sverige)

Minimalinvasiv teknik innebär flera fördelar för patienter som genomgår bukkirurgi för kolorektala sjukdomar. På initiativ av Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi (SFKRK) startades 2009 Arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi i Sverige som bedrev verksamhet fram till 2019. Målet var att introducera och sprida kunskap om minimalinvasiv kolorektal kirurgi i hela Sverige till förmån för alla de patienter som kan komma att behöva genomgå stor bukkirurgi på grund av exempelvis cancer i tjocktarm eller ändtarm. Utvecklingen har sedan dess gått framåt och idag är både laparoskopi och robotkirurgi väl etablerade tekniker vid de flesta enheter i landet. 
Tyvärr finns det vissa enheter som inte kommit lika långt i arbetet och som inte kan erbjuda sina patienter minimalinvasiv åtgärd i den omfattning som man skulle kunna förvänta sig utifrån vårdprogrammets skrivning. Det kan finnas flera skäl till detta. Det är dock viktigt att alla patienter som är lämpade att genomgå minimalinvasiv kirurgi också erbjuds denna mer skonsamma operationsteknik. Vid SFKRKs årsmöte 2023 togs därför initiativ till AMIS. 
AMIS är ett kollegialt utbildningsinitiativ vars syfte är att stödja de enheter som fortfarande utför en låg andel minimalinvasiva kolorektala operationer, så att de kan utvecklas och komma igång med en robust minimalinvasiv verksamhet. Stödet kan anpassas utefter varje enhets behov och förutsättningar, men målet är att använda den kompetens som finns inom de olika regionerna och dela kunskap för att sprida den minimalinvasiva tekniken till förmån för alla patienter i Sverige. Detta kan ske via proctorskap, klinikutbyten, externutbildning, industristöd, interaktiv utbildning med mera.
Gruppen består av representanter från hela landet och samordnas av Professor Peter Matthiessen – Örebro, Docent Mattias Prytz – NU-sjukvården, Dr Erik Agger – SUS Malmö. 
Regionala representanter är Dr Marit Tiefenthal Ersta diakoni – Region Stockholm, Dr Christoffer Odensten Sunderbyns sjukhus – Norra sjukvårdsregionen, Dr Jakob Hager Vrinnevisjukhuset – Sydöstra sjukvårdsregionen, Dr Charlotta Larsson Östra sjukhuset Sahlgrenska – Västra sjukvårdsregionen, Dr Linus Axelsson Blekingesjukhuset Karlskrona – Södra sjukvårdsregionen. 
Arbetet i gruppen är under uppbyggnad och vi kommer återkomma med utbildningserbjudande och kontaktuppgifter framöver.