Pågående multicenterstudier

WoW – Watch and WaitStudieprotokoll
WoW studien är en multicenterstudie för patienter som erhållit komplett respons efter neoadjuvant behandling för ändtarmscancer i enlighet med våra nationella riktlinjer. Grundstudien är avslutad, men i väntan på tre års resultat pågår studien med nationell prospektiv registrering. Patienterna ska bedömas för inklusion och följas på något av följande sjukhus: Umeå, Sahlgrenska, Karolinska Västerås, Linköping, Örebro, Malmö och Uppsala.Här finner du information om pågående multicenterstudier med kolorektalkirurgisk profil


EFFIPEC - Efficacy of HIPEC - Studieprotokoll
En multicenter studie om uppvärmd cytostatikabehandling i bukhålan (HIPEC) i kombination med cytoreduktiv kirurgi för behandling av kolorektal cancer med bukhinnespridning. Studien är en fas 1 dostitreringsstudie och en fas 3 öppet randomiserad kontrollerad prövning av en ny HIPEC-regim. 


LISTO - Protokoll och inklusion
En multicenter studie om slutning av loop-ileostomier. Protokoll finns här. Kontakperson pontus.gustafsson@gotland.se

NEAPE  Protokoll och inklusion
Acellular porcine collagen implant (APCI) versus gluteus maximus myocutaneous flap (GMF) for reconstruction of pelvic floor after extended abdominoperineal excision of rectum (EAPE)

PSIN  PilonidalSinusstudien I Norrland

HAPIRECT - Protokoll och inklusion

Hapirect är en multicentrisk randomiserad studie avseende postoperativt förlopp efter operation för rektalcancer där operation enligt Hartmann jämförs med abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion

ACBC studien - Studieprotokoll

Prospektiv obeservationsstudie utvärderande primär resektion för malign obstruktion av kolon med stomi eller stent.
Kontaktperson: Pamela Buchwald, Malmö

 

ESCP:s karta över internationella studier

ESCP har lanserat en karta över internationella studier med medicinsk och kirurgisk inriktning inom kolorektalområdet, enkelt sökbar baserat på geografi, kategori och behandling. Sidan finns på https://www.escp.eu.com/research/international-trials