Styrelse

Ordförande

Namn - Pär Myrelid

E-postpar.myrelid@liu.se

Arbetsplats - Kirurgiska kliniken, LiU Linköping

Vice ordförande

Namn - Niklas Zar

E-post - niklas.zar@rjl.se

Arbetsplats - Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Vetenskaplig sekreterare
Namn - Maziar Nikberg
E-post - maziar.nikberg@ltv.se
Arbetsplats - Kirurgkliniken, Västerås

Kassör

Namn - Josefin Segelman

E-postjosefin.segelman@ki.se

Arbetsplats - Kirurgkliniken, Ersta sjukhus, Stockholm

 

Övrig ledamot

Namn - Mattias Block

E-post - mattias.block@vgregion.se

Arbetsplats - Östra sjukhuset, Göteborg

Övrig ledamot

Namn - Mattias Söderholm

E-post - webmastersfkrk@yahoo.se

Arbetsplats - Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona

Övrig ledamot
Namn - Lars Österlund
E-post - lars.osterlund@ltdalarna.se
Arbetsplats - Kirurgkliniken, Falu lasarett

Kontakta styrelsen