ESCP (European Society of COLOPROCTOLOGY) är en Europeisk organisation för kolorektalkirurger. Medlemskap ger tillgång till ett stort  nätverk via hemsidan. På denna finner ni bland annat högkvalitativa videofilmer av operationer och föredrag som hålls under den årliga kongressen. Medlemsskap ger dessutom rabatterat pris på tidskriften Colorectal Disease och nedsatt avgift till ESCP kongressen.

Den årliga kongressen äger rum i Milano 28-30 September 2016
Abstrakt deadline 160429!

 

Medlemsskap söker ni här eller mejla till info@escp.eu.com

 

Svensk representant : Pamela Buchwald (pamelabuchwald@hotmail.com)

 

ESCPs Hemsida

ESCP kongresskalender med många bra länkar


ESCP Swedish national area