Möten, Kongresser, Kurser ochWorkshops

I utlandet

2022

Scientific program
 

ESCP masterclass Norway, Oct 28th 2022
Modern treatment of fistula and hemorroidal disease
 

I Sverige

2022

Kolorektaldagarna 20-21 oktober 2022, Scandic Frimurarehotellet Linköping

"Inflammatory Conditions in Colo-proctology"
Ämnen som kommer att diskuteras är infektiösa och onkologiska koliter, inflammatorisk tarmsjukdom, divertikulit, analfistlar, anastomoskomplikationer och enterokutana fistlar.
Inbjuden nationell och internationell fakultet med bland annat Willem Bemelman, Nederländerna, Anders Mark-Christensen, Lili Lundby och Charlotte Buchard-Nørager, Danmark, Johannes Schulz, Norge, Steven Brown, Carolynne Vaizey, Omar Faiz och Simon Gabe, England.
 
Konferensavgift 2000 kr exkl moms 


Anmälan: https://www.trippus.net/deltagare_kolorektaldagarna2022

Flyer för mötet:

SwERAS-dagarna
17-18 november, Stockholm


Swedish ColorectalCancer StudyGroup 18/11 2022

Nätverksmöte 2022 för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektal cancer.

2023

Svenska Kolorektaldagarna, 20-21 april 2023, Malmö