Möten, Kongresser, Kurser ochWorkshops


Program

Alpine Colorectal Meeting, Jan 30th- Feb 01, 2022
Courchevel France

I Sverige

2022

Workshop robotassisterad kirurgi - uppskjutet till senare under 2022!

Tyvärr måste vi skjuta upp vår planerade workshop 10-11 februari om minimalinvasiv CME kirurgi vid högersidig koloncaner samt robotkirurgi vid parastomala bråck. Anledningen är pandemiläget.
 
Vi planerar för ett senare tillfälle under 2022.
 
Med vänlig hälsning
 
Klas Pekkari och Björn Törnqvist 

Kolorektaldagarna 2022, 28-29 april, Linköping

"Inflammatory conditions within colorectal surgery"