Möten, Kongresser, Kurser ochWorkshops

I Sverige

2021

Svenska Kolorektaldagarna

Information och anmälan:
https://www.svenskakolorektaldagarna2021.se/.
 

Swedish Colorectal Cancer Study Group - Nätverksmöte 18 maj

Den 18 maj anordnas det första nätverksmötet för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektal cancer planeras inom ramen för Swedish Colorectal Cancer Study Group. Syftet med nätverksmötet är att diskutera pågående och kommande multicenterstudier av intresse för att främja nationellt och internationellt samarbete.

Mötet hålls 18 maj 2021 kl 15:00- 17:30 via Zoom, möteslänk nedan

 

Kirurgveckan 2021, Göteborg
23-27 Augusti

Öppet för anmälan och inskickande av abstracts 1 mars