Möten, Kongresser, Kurser ochWorkshops

Utomlands

För internationella möten klicka här
 

European Colorectal Congress 2017
4 - 7 December 2017, St.Gallen Switzerland
http://www.colorectalsurgery.eu/

I Sverige

Minimalinvasiv Kolorektal Workshop
13 Oktober, Sahlgrenska/östra Göteborg
Robotkirurgi - förbättrar möjligheterna till optimerad kirurgi vid högersidiga kolontumörer? Anmälan: lisbeth.i.larsson@vgregion.se
För inbjudan se dokument nedan.

Torsby Hernia Meeting
25-27 Oktober, Torsby, Värmland.
Mer information finns i tidningen svensk kirurgi, sid 40-41: svenskkirurgi nr3/2017;

IBD Nordic Conference
5-6 oktober, Hotel Hilton Stockholm Slussen. www.ibdnordic.se
 

Forskningsmöte kolorektalcancerregistret
20 oktober, Stockholm.       Program                    Karta

SwERAS-dagarna
23-24 November, Stockholm
För mer information se: www.sweras.se           Program

Uppsala Hernia Day
24 November, Uppsala.
Mer information finns i tidningen svensk kirurgi, sid 40-41: svenskkirurgi nr3/2017;

Funktionella besvär efter cancer i bäckenet
25-26 januari 2018, Malmö. Program och anmälan på RCC:s hemsida

Svenska bråckdagarna
8-9 mars, Stockholm. Länk till svenskt bråckregister