Möten, Kongresser, Kurser ochWorkshops


Program

The 17th Nordic Postgraduate course in Colorectal Surgery
June 15-17, 2022
Reykjavik, Iceland

Scientific program and registration on:
https://www.krabb.is/colorectal-surgery

I Sverige

2022

Workshop robotassisterad kirurgi - uppskjutet till senare under 2022!

Tyvärr måste vi skjuta upp vår planerade workshop 10-11 februari om minimalinvasiv CME kirurgi vid högersidig koloncaner samt robotkirurgi vid parastomala bråck. Anledningen är pandemiläget.
 
Vi planerar för ett senare tillfälle under 2022.
 
Med vänlig hälsning
 
Klas Pekkari och Björn Törnqvist 

Kolorektaldagarna oktober 2022 - datum ännu ej fastlagt, Linköping

"Inflammatory conditions within colorectal surgery"