Svenska kolorektaldagarna Linköping 2022

Så blev äntligen Kolorektaldagarna 2022 av till slut, väldigt lyckat dessutom! Vi samlades ungefär 75 personer på Frimurarhotellet i Linköping 20–21 oktober. Fakulteten i Linköping bestående av Disa Kalman, Pär Myrelid, Johan D Söderholm och Conny Wallon hade fått ihop ett väldigt fint program med temat Inflammatory conditions in coloproctology. Hela mötet hölls på engelska eftersom flera prominenta talare från Europa anslöt, inte minst förre ESCP-ordföranden Willem Bemelman från Amsterdam som gav ett värdefullt internationellt perspektiv på många diskussioner. Andra föreläsare kom från Danmark, Norge och Storbritannien förutom ett flertal svenska kollegor.

Första sessionen handlade om kirurgi vid Crohns sjukdom och tog bland annat upp den aktuella frågan om mesenteriets roll där det åtminstone inte ännu finns skäl att ändra strategi till mer omfattande resektion. Programmet fortsatte med en genomgång av olika koliter inklusive de som orsakas av onkologisk behandling. Därefter diskuterades rekonstruktiv kirurgi efter kolektomi och efterföljande senkomplikationer. Efter lunch skiftade fokus till enterokutana fistlar och tarmsvikt, bland annat gav Mattias Soop en väldigt fin genomgång av den kirurgiska behandlingen. Nästa session handlade om divertikulit och kirurgi i ljuset av de randomiserade studierna som finns att tillgå. Dagen avslutades med föreläsningar om perianala fistlar med särskilt fokus på perianal Crohns sjukdom. 

På fredagen sammanfattade Jonas Bengtsson det nyligen publicerade Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp IBD och Johan D Söderholm redogjorde för arbetet med högspecialiserad vård för rekonstruktiv kirurgi vid IBD och avancerad Crohns sjukdom. Vi fick också en inblick i hur IBD-vården organiserats i Danmark och i England och känslan var nog att gräset inte är grönare på andra sidan ändå, även där lider IBD-vården av undanträngningseffekter. För att hålla fredagsstämningen någorlunda under kontroll avslutades mötet med en session om anastomosläckage. Professor Bemelman inflikade att ingen med låg anastomos och skyddande stomi går hem från sjukhuset i Amsterdam utan att ha gjort endoskopisk kontroll av anastomosen, med syftet att upptäcka och åtgärda en eventuell defekt tidigt när anastomosen ännu kan räddas. 

 
SFKRK tackar kollegorna vid Universitetssjukhuset i Linköping för väl planerade och genomförda Kolorektaldagar 2022.
Styrelsen genom Kalle Landerholm, vet sekr