Sök SFKRKs stipendium för utveckling av kolorektal verksamhet

Stipendiet är avsett att endast användas för kostnader i samband med utveckling av kolorektal verksamheten såsom införandet av ny teknik, utbildning och forskning och ska bedömas av SFKRK att ha ett mervärde för utvecklingen av kolorektalkirurgin i Sverige. SFKRK:s styrelse bedömer alla ansökningarna och det som anses vara av störst värde för den kliniska utvecklingen i Sverige får stipendiet. 

Priset delas ut årligen i samband med kirurgveckan, sista ansökningsdag 30 april.

Stipendiater förväntas skriva rapport kring nyttjande av stipendium i Svensk kirurgi.

Medtronic 20.000 kr

Johnson & Johnson 20.000 kr

SFKRK stipendie 10.000 krAnsökan ska innehålla CV, syfte och budget och skickas till kassor.sfkrk@gmail.com


Ansökan om utbetalning av stipendium ska göras senast två år efter stipendium har beviljats.
 

Utdelade stipendier tidigare år samt pris för bästa kolorektalkirurgiska abstract till kirurgveckan

2018
Bästa abstract: Postoperativa komplikationer i relation till total behandlingstid efter strålbehandling av rektalcancer, Johan Erlandsson
Medtronic: Mattias Block
Johnson&Johnson: Karin Nordstrand
Startbidrag: Karolina Eklöv
SFKRK: Johan Erlandsson

2017
Bästa abstract: STOMAMESH - Profylaktiskt nät mot parastomalt bråck har ingen effekt, Cristoffer Odensten
Medtronic: Jonas Nygren, Ersta sjukhus
Johnson&Johnson: Eva Angenete, Östra Göteborg, Anna Martling Karolinska Universitetssjukhuset
SFKRK: Pamela Buchwald, SUS Malmö


2016
Bästa abstract: EASY - tidig nedläggning av temporär ileostomi efter rektumresektion vid cancer, Jennifer Park
Medtronic: Monika Egenvall, Karolinska Universitetssjukhuset
Johnson&Johnson: Maria Staffan, Marcel Sadeghi, Gert Nestler, Kirurgkliniken i Falun
SFKRK: Gabriella Palmer, Karolinska Universitetssjukhuset

New York Medical College erbjuder International Research Fellowship
Följ länk för mer information