Dagordning Årsmöte 2017
Svensk Förening för KoloRektal Kirurgi - SFKRK
Plats: Elmia, Jönköping
Tid: Torsdag 24 augusti, kl. 16.05
Lokal: Rydbergsalen
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av kallelseförfarandet
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av årsberättelsen
8. Rapport från arbetsgruppen för Laparoskopisk  kolorektalkirurgi (Peter Matthiessen)
9. Rapport från arbetsgruppen för Funktionellt utfall efter rektalcancerkirurgi (Marie-Louise Lydrup)
10. Rapport från arbetsgruppen för Peritonealcarcinos
11. Rapport från ESCP
12. Rapport från EBSQ
13. Skattmästarens årsrapport
14. Revisionsberättelse
15. Beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen
16. Budget & årsavgift för 2018
17. Val av ledamöter till styrelsen
18. Val av revisorer
19. Motioner till styrelsen
20. Utdelning av stipendier
21. Bästa kolorektalkirurgiska abstrakt 2017
22. Årliga nationella SFKRK mötet i Stockholm 2018
23. Övriga frågor
24. Mötet avslutas

Årsmötesprotokoll

Här finner du SFKRKs årsmötesprotokoll för de senaste åren.

Klicka på nedanstående länkar för protokoll

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012 

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2010