Läs Emma Druvefors reseberättelse från Bournemouth 3-5 juli 2017, och rapport från ACPGBI. Tidigare publicerad i svensk kirurgi

Gert Nestlers reseberättelse från besök i Santander hos Dr Marcos Gómez
Bjarne Melvås reseberättelse från St  Gallen 2016

Här kan du läsa reserapporter från SFKRKs tidigare stipendiater:


Gert Nestler, Mora besökte  prof Mortensen i Oxford och studerade bl a laparoskopisk kolorektal kirurgi. Läs mer

 

Josefin Segelman, Ersta presenterade abstrakt på ESCP Wien 2012 Läs mer

Mattias Prytz, NU sjukvården presenterade abstrakt på ESCP i Belgrad 2013 Läs mer

Gabriel Börner, Helsingborg deltog i ASCRS Phoenix 2013 Läs mer

Mattias Block,Göteborg, deltog  i TaTME-kurs på Hospital Clinic, Barcelona 2015 


Karolina Eklöv, Södersjukhuset, besökte Dr Joep Knol vid Jessa Zinkelhus i Hasselt, Belgien 2015
Läs mer

Gabriella Palmer, Karolinska universitetssjukhuset, deltog vid10th International congress on peritoneal surface malignancies, nov 2016 

Mattias Prytz, NU sjukvården presenterade abstrakt på ESCP i Belgrad 2013